GYF / Nyhetsarkiv / Utbildning om Heder och Samverkan

Utbildning om Heder och Samverkan

Publicerad: 2015-12-17 14:56

Välkommen till en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

3 februari 2016
Stagneliusskolans aula
kl. 8.15-16.30

Det här är en utbildning för dig som är yrkesverksam inom skola, socialtjänst, polis/åklagare, BUP och boenden för ensamkommanden samt politiker.

Utbildningdagen arrangeras av Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar Län och Länstyrelsen Östergötland.
På utbildningen får du information om:
- Professionellas möte med unga som lever i hederskontext
- Samverkan mellan professionella i skyddet av unga utsatta för hedersvåld

För mer information se inbjudan. 

Inbjudan till Heder och Samverkan 2016