GYF / Nyhetsarkiv / Skolorna öppnar igen

Skolorna öppnar igen

Publicerad: 2020-06-17 15:40 Elever i ett klassrum på Stagneliusskolan får hjälp av en lärare

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att det är tillåtet att öppna gymnasieskolorna och gå tillbaka till ordinarie undervisning från och med 15 juni. Det innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund kan bedriva undervisning i skolan från och med 16 juni. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

I höst kommer alltså skolorna att kunna bedriva undervisning i skolans lokaler. Mer information om läsårtsstart, datum och tider m.m. finns på respektive skolas hemsida. 

Gymnasieskolan, med undantag för gymnasiesärskolan, har under en period under våren 2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans med några undantag. Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

Här kan ni läsa om hur Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar förebyggande med att minska smittspridningen av coronaviruset.

Kalmarsunds gymnasieförbund reserverar sig för att situationen kan komma att ändras beroende på smittspridningsläget och nationella rekommendationer.