GYF / Nyhetsarkiv / Pressmeddelande 20200317

Gymnasieförbundet går över till distans- och fjärrundervisning

Publicerad: 2020-03-17 10:54

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regeringen så går gymnasieförbundet från och med imorgon onsdag den 18 mars 2020 över till distans- och fjärrundervisning för att minska takten på smittspridning av coronaviruset.

– Vi stänger skolorna som samlingsplats tills vidare men inte undervisningen. Det gäller för gymnasieskolorna, vuxenutbildningen, Komvux och yrkesutbildningarna. Vi är väl rustade och ligger i framkant i digitaliseringen och vi ska försöka upprätthålla så hög kvalité som möjligt så att eleverna får rätt till utbildning, säger Dzenita Abaza, förbundsordförande i gymnasieförbundet.

– Kalmarsunds gymnasieförbund har god beredskap och våra IKT-pedagoger har fått i uppgift att bygga upp en webbportal där instruktionsfilmer m.m. finns för att stödja och underlätta distans- och fjärrundervisning. Lärarna arbetar kvar på skolorna och kommer att få kontinuerligt stöd och fortbildning av förbundets IKT-pedagoger. Kalmarsunds gymnasieförbund har under flera år satsat på digital kompetens hos såväl elever som lärare och vi står väl rustade inför den här utmaningen, säger Joachim Håkansson, förbundsdirektör.

Fjärr- och distansundervisningen omfattar alla elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Eleverna uppmanas att komma till skolan under morgondagen (onsdag) för att hämta undervisningsmaterial och annan utrustning så att undervisningen kan bedrivas som distans- och fjärrundervisning.

Information om förbundets arbete publiceras successivt på gyf.se och skolornas hemsidor.

Kontakt
Dzenita Abaza (S) 
Förbundsordförande 
Kalmarsunds gymnasieförbund
Tel. 0480-45 00 23, E-post: This is an email address

Joachim Håkansson
Förbundsdirektör
Kalmarsunds gymnasieförbund
Tel. 0480-45 15 10, E-post: This is an email address

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 620 medarbetare fördelat över våra fem skolor.