GYF / Nyhetsarkiv / Pressmeddelande 20200312

Pressmedelande: Information kring gymnasieförbundets arbete kring coronaviruset

Publicerad: 2020-03-12 16:45

Kalmarsunds gymnasieförbunds arbetsutskott, förbundsledning och berörda tjänstepersoner samlades under torsdag den 12 mars 2020 för en gemensam genomgång av läget kring coronaviruset. Detta på initiativ av förbundsordförande Dzenita Abaza (S). Under genomgången informerades också vilket arbete som pågår i verksamheterna för att motverka smittspridning.

Kalmarsunds gymnasieförbunds arbetsutskott har idag, den 12 mars 2020, vid ett extrainsatt möte beslutat följande:

  • Kalmarsunds gymnasieförbund ska följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren i Region Kalmar samt Utrikesdepartementet.

Arbetsutskottet informerades om följande:

  • Kalmarsunds gymnasieförbund gick in i krisberedskapsläge 4 mars 2020. Det innebär att särskilt utpekade tjänstepersoner arbetar och följer frågan dygnet runt. Staben håller ihop arbetet och följer utvecklingen. Staben arbetar på uppdrag av förbundsdirektören.
  • Central riskbedömning och handlingsplaner upprättades 4 mars 2020 och de lokala riskbedömningarna färdigställdes den 11 mars 2020.
  • Elever i skolan som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skolan.
  • Personal som visar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.
  • Elever och vårdnadshavare får kontinuerlig information via hemsida och epost. SFI-eleverna har även tillgång till information på engelska, arabiska och persiska. Förbundets kommunikationsenhet och chefer besvarar samtliga inkommande epost och samtal.
  • Information har getts till samtliga chefer 12 mars 2020 om beslut gällande restriktioner kring tjänsteresor. Gymnasieförbundet förespråkar en återhållsam hållning när det gäller tjänsteresor, även om dessa är planerade och beställda. I nuvarande läge gäller försiktighetsprincipen och därför bör endast nödvändiga resor genomföras. Alla anställda uppmanas att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet ger.
  • Regeringen har den 11 mars 2020 aviserat att de tar bort karensavdrag och avsätter ytterligare en miljard för att täcka kostnader för att bekämpa coronaviruset. Alla kostnader som uppkommer med anledning av smittan ska mot denna bakgrund särredovisas i Kalmarsunds gymnasieförbund.
  • Regeringen beslutade den 11 mars 2020 om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras i Ordningslagen 2 kap. §§ 1–3 . Ordinarie skolverksamhet omfattas därmed inte av beskrivet förbud.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys gällande evenemang och större sammankomster som är planerade.

I övrigt hänvisar vi till den information som lämnas av Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren i Region Kalmar och Utrikesdepartementet. Vi följer hela tiden utvecklingen och kommer fatta nya beslut vid behov.

Kontakt
Dzenita Abaza 
Förbundsordförande 
Kalmarsunds gymnasieförbund 
Tel. 0480-45 00 23 
E-post: This is an email address 

Joachim Håkansson
Förbundsdirektör
Kalmarsunds gymnasieförbund
Tel. 0480-45 15 10
E-post: This is an email address

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 620 medarbetare fördelat över våra fem skolor.