GYF / Nyhetsarkiv / Pressmeddelande 2020-04-05

Pressmeddelande: Gymnasieförbundet öppnar skolorna för ett mindre antal elevgrupper

Publicerad: 2020-04-05 13:07

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att öppna skolornas lokaler och bedriva undervisning i skolorna för ett mindre antal elevgrupper och därmed säkerställa att elever i gymnasieskolan och yrkesvux kan slutföra sin utbildning. Fredagen den 3 april ändrade regeringen på förordningen om att gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning och fjärrundervisning. Ändringen innebär att gymnasieskolan har möjlighet att bedriva undervisning för ett mindre antal elevgrupper i skolan om smittläget tillåter det.

– Vi kommer fortfarande att bedriva undervisning genom distansundervisning och fjärrundervisning. Genom ändringen i förordningen kan vi öppna skolorna på tisdag den 7 april för ett mindre antal elevgrupper så att eleverna får de förutsättningar de behöver för att klara sin utbildning och för att få sina slutbetyg. Det gäller t.ex. att elever på vissa yrkesprogram får möjlighet att komma in till skolan och slutföra praktiska moment som krävs för att de ska kunna ta sin examen och sedan gå ut i arbete. Det kan även gälla mindre grupper för att kunna säkerställa examinationer, laborationer eller moment inom den gestaltande pedagogiken. Att eleverna får sina slutbetyg är viktigt för deras framtida planer när det kommer till vidare jobb eller fortsatta studier, säger Dzenita Abaza (S), förbundsordförande i gymnasieförbundet. 

– Vi kommer att prioritera årskurs tre elever och elever inom yrkesvux så vi säkerställer att de kan ta sin examen men individuella avvägningar och rektors beslut gäller. Vid varje enskilt beslut ska det finnas en dokumenterad riskbedömning som säkerhetsställer att vi inte utsätter våra elever och personal för ökad smittspridning. Det är viktigt att elever känner sig trygga att gå till skolan och att vårdnadshavare känner en trygghet i att skicka sina barn till skolan. Skolledningarna kommer inom kort att meddela de elevgrupper som är aktuella för att ha undervisning i skolan. Beslutet innebär också att vi har möjlighet att öppna skolans lokaler för elever som har särskilda stödbehov och att de ska kunna få det på sin skola – individuellt eller i mindre grupper – så att de ges förutsättningar att klara kunskapskraven säger Joachim Håkansson, förbundsdirektör.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen bedriver gymnasieförbundet från och med torsdagen den 19 mars 2020 och tillsvidare distansundervisning och fjärrundervisning för att minska takten på smittspridning av coronaviruset.

Information om förbundets arbete publiceras successivt på gyf.se och skolornas hemsidor.

Kontakt

Dzenita Abaza (S)                                                        Joachim Håkansson
Förbundsordförande                                                     Förbundsdirektör
Kalmarsunds gymnasieförbund                                      Kalmarsunds gymnasieförbund
Tel. 0480-45 00 23, 076-116 96 62                                 Tel. 0480-45 15 10, 076-808 15 40
E-post: This is an email address                                This is an email address

 

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 525 medarbetare fördelat över våra fem skolor.