GYF / Nyhetsarkiv / Nya gymnasieprograminriktningar och ny vuxenutbildning

Nya gymnasieprograminriktningar och ny vuxenutbildning

Publicerad: 2015-05-03 22:42

Styrelsen i Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att godkänna uppstart av inriktningen socialt arbete på Jenny Nyströmsskolans barn- och fritidsprogram samt inriktningen plåtslageri på Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram. Styrelsen har också gett klartecken för uppstart av väktarutbildning för vuxna på Jenny Nyströmsskolan där uppdragsgivare är Kunskapsnavet.

Plåtslageri
Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram har fått klartecken att starta inriktningen plåtslageri till hösten 2015. Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Delar av den nya inriktningen genomförs i samarbete med PVF Teknikcentrum i Katrineholm, som är branschens egen utbildning.

Socialt arbete 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) på Jenny Nyströmsskolan har fått godkänt att starta inriktningen socialt arbete. Sedan tidigare har programmet två av de tre nationella inriktningarna fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete. BF har från och med läsåret 2014/2015 fått fler sökanden än tidigare och trenden ser ut att hålla i sig inför 2015/2016 års antagning. Inriktningen socialt arbete har sin grund i sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Den är också yrkesrelaterad och handlar om arbete inriktad mot sociala frågor och problem. Elever som läser inriktningen socialt arbete med profilering väktare ska få kunskaper för att kunna arbeta i bevakningsbranschen. I inriktningen finns det möjlighet att läsa programfördjupningskursen Bevakning och säkerhet 300 poäng vilket motsvarar väktargrundutbildning steg 1 och 2 samt praktik, vilket kan ge arbete som väktare i bevakningsbranschen efter examen. Väktarutbildningen utförs av Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsnämnd (BYA). Inriktningen Social arbete kommer vara sökbart för läsåret 2016/2017.

Vuxenutbildning till väktare
Samarbetet mellan gymnasieförbundet och BYA ger Jenny Nyströmsskolan möjlighet att arrangera en väktarutbildning för vuxna på beställning av Kunskapsnavet. Utbildningen motsvarar heltidsstudier där eleverna förutom kursen Bevakning och säkerhet på 300 poäng så erbjuds läsa 1200 poäng i nationella kurser på gymnasial nivå. Efter utbildningen har eleverna kunskaper för att arbeta i bevakningsbranschen.