GYF / Nyhetsarkiv / Lektorers projekt främjar förbundets skolutveckling

Lektorers projekt främjar förbundets skolutveckling

Publicerad: 2016-03-30 13:32

Från augusti 2015 finns en grupp bestående av tre lektorer inom KSGYF, (från vänster på fotot) Eva Klope (tjänstledig) och Jan Berggren (Lars Kaggskolan) samt Gunilla Berg Christoffersson (Jenny Nyströmsskolan).

Hösten 2016 medverkade lektorerna Eva och Jan i att ge elever på NA och TE en föreläsning om vetenskaplig grund samt akademiskt skrivande, inför deras skrivande av gymnasiearbete. Den 18 september gick rektorskonferensen Samverkan Sydost av stapeln med KSGYF som värd denna gång. Gunilla och Jan medverkade i rektorskonferensen och talade om vetenskaplig grund (Gunilla) samt en modell för kvalitetsutveckling (Jan). Under kpt-dagarna innan höstlovet så var det dags igen för medverkan. Denna gång berättade Eva om elevers identitetsskapande på gymnasieskolans yrkesprogram och Gunilla talade om användning av digital dialog för att utveckla elevers yrkeskunnande vid APL. Slutligen bidrog Jan med föreläsning om Digital Literacy med efterföljande workshop i vilket ingick planering av klassrumsprojekt som genomförs under vintern 2015/16.  

Utöver dessa tillfällen bedriver lektorerna egna projekt på skolorna. Eva och Gunilla har under hösten jobbat med planeringen av ett projekt med Learning study på Jenny Nyströmskolans barn och fritidsprogram. Detta kommer att påbörjas vt-16, då vi fokuserar vilken slags undervisning som leder till verkligt lärande hos eleverna. Syftet med en Learning study är att studera relationen mellan undervisning och elevers lärande. Projektet går ut på att lärare tillsammans planerar, utvärderar och utvecklar sin undervisning med fokus på ett specifikt fenomen inom ett ämne. Det kollegiala lärandet tillsammans med variationsteori gör att detta arrangemang hjälper lärare att sätta vetenskapligt fokus på det som är de centrala aspekterna i lärares arbete, undervisning och lärande.

Till sist så har Jan påbörjat två projekt på Lars Kaggskolan i samverkan med Linnéuniversitetet. I projektet Digital Literacy sker samverkan med Chris Allen, lektor vid engelskinstitutionen på Linnéuniversitetet. Projektet syftar övergripande till ämnesdidaktisk utveckling bland aktiva engelsklärare med utgångspunkt i digitala verktyg till förmån för elevernas kunskapsutveckling inför framtida studier, arbete och demokratiska samhällsliv. Engelsklärarna genomför praktiskt arbete i sina klasser med denna utgångspunkt under perioden november 2015 till slutet av januari 2016. Därefter planeras samtal i fokusgrupper under februari och mars 2016. Redan nu kan vi se positiva effekter av arbetet genom  att lärare uttrycker att de fått relevant ämnesdidaktisk kompetensutveckling inom ramen för kollegialt samarbete.

I ett andra projekt samverkar Jan med docent Ann-Christin Torpsten från institutionen för pedagogik samt lektor Ulrika Järkestig-Berggren från institutionen för socialt arbete, båda Linnéuniversitetet. Projektet rör kunskap om nyanlända ungdomar och deras kunskapsutveckling: ungdomarnas transnationella anhörigskap, translanguaging (hur elevernas språkliga resurser kan tillvaratas för identitets- och kunskapsutveckling i undervisningen) samt de livschanser som skolundervisningen kan ses bidra till. Av övergripande intresse är att generera aktuell kunskap om vad som är väsentligt att utveckla vidare i undervisning där nyanlända ingår.

Sammanfattningsvis så kommer efterhand intresserade lärare inom KSGYF att kunna ta del av resultaten av de olika projekten i olika fora.

Eva Klope (tjänstledig)

Lärare/Lektor Frisörämnen

Tel. 0480-45 16 60

This is an email address

Jan Berggren

Lärare/Lektor Engelska

Tel. 0480-45 16 98

This is an email address

Gunilla Berg Christoffersson

Lärare/Lektor Vård- och omsorgsämnen

Tel. 0480-45 17 41

This is an email address