GYF / Nyhetsarkiv / Kalmarsunds gymnasieförbund tar oron på allvar

Kalmarsunds gymnasieförbund tar oron på allvar

Publicerad: 2020-11-16 16:13

Allt är inte som vanligt. Situationen i samhället ställer helt nya krav på omställning och uthållighet. Oron ökar i takt med ökad smittspridning av covid-19.

Tisdagen den 10 november kom skärpta allmänna råd för Kalmar län, enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, att förhindra smitta av covid-19. Kalmarsunds gymnasieförbund har stor förståelse och respekt för att oron för smittläget ökar i våra verksamheter. Många undrar varför vi inte går över helt till fjärrundervisning med hänvisning till de lokala allmänna råden. Skolorna har dock inte möjlighet att göra detta eftersom skolverksamhet har andra regler.

Under vårterminen var det tillåtet att stänga skolorna och ha fjärrundervisning. Efter den 15 juni i år är det inte tillåtet utan alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan pandemin bröt ut i våras arbetat intensivt med förebyggande åtgärder för att minimera risken för smitta. Det är ett gemensamt ansvar för politik, ledning, fackliga representanter och medarbetare.

När nu smittspridningen ökar i samhället har förbundet vidtagit ytterligare åtgärder för att skydda elever och medarbetare och möta oron. Att stänga skolorna och helt gå över till fjärrundervisning är inte tillåtet men förbundet har tagit fram lösningar för situationen i skolmatsalarna, i undervisningssituationen, i allmänna utrymmen osv.

Det är dock en svår situation då förbundet har ett stort antal elever och medarbetare på begränsade ytor. Därför har förbundet fattat beslut om att delar av utbildningen går över till fjärrundervisning. Det är tillåtet med hänvisning till kollektivtrafiken. Vuxenutbildningen har andra regler och har helt gått över till distansutbildning. På det sättet frigörs fler lokaler så det går att sprida ut eleverna på större ytor.

Förbundet gör allt som är möjligt inom ramen för de regler som gäller just nu.

Att stänga gymnasieskolorna och helt gå över till fjärrundervisning är inte möjligt med dagens regelverk. Det krävs nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten och regeringen för att det ska vara genomförbart. Kalmarsunds gymnasieförbund tar oron på stort allvar och arbetar intensivt med att hindra smitta av covid-19 i våra verksamheter.

För mer information hänvisar vi till skolornas hemsidor som uppdateras löpande.

Dzenita Abaza (S) 
Ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund
Ann-Charlotte Anderberg 
Tf. Förbundsdirektör 
Kalmarsunds gymnasieförbund