GYF / Nyhetsarkiv / KSGYF lärare nominerade till Guldäpplet 2017!

KSGYF lärare nominerade till Guldäpplet 2017!

Publicerad: 2017-09-01 08:30

Fyra av de nominerade lärarna till Guldäpplet är verksamma i Kalmarsunds gymnasieförbund.

KSGYF's nominerade lärare är: 
Anna Nord, nominerad guldäpplet 2017
 Anna Nord, lärare i svenska och historia på Stagneliusskolan, nominerad bland annat för sitt arbete med att med stöd av digitala tjänster och verktyg arbeta formativt med sina elever för att ge dem alla störst möjliga chans att utvecklas.
 
 Daniel Nilsson, speciallärare på Stagneliusskolan, nominerad bland annat för sitt arbete med att skapa stöd till elever med matematiksvårigheter via webb och sociala medier, bland annat kan skolans elever via skolans webb följa Daniel när han gör genomgångar av de matematikuppgifter som eleverna önskat mer stöd i.

 Anna-Karin Almswik
, SFI-lärare på Axel Weüdelskolan, nominerad för sitt arbeta med att utveckla och arbeta med webbresurser i undervisningen av SFI-eleverna.
 
 Hans Gustavsson
, gymnasielärare i karaktärsäme bageri på Jenny Nyströmsskolan nominerad bland annat för det sätt han tagit sig an möjligheterna som skapas genom användande av digitala resurser i undervisningen och på ett för eleverna givande sätt fört in digitala verktyg i undervisningen.Bland de nominerade utser juryn ett antal finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 28 september. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 30 oktober kl 11.00 på Skolforum i Älvsjö. 

 

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vann Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

 


Stort grattis!