GYF / Nyhetsarkiv / KSGYF lärare nominerade till Guldäpplet 2016!

KSGYF lärare nominerade till Guldäpplet 2016!

Publicerad: 2016-08-29 08:42

Fem av de nominerade lärarna till Guldäpplet är verksamma i Kalmarsunds gymnasieförbund.

KSGYF's nominerade lärare är: 
  • Marie Wolke, gymnasiets språkintroduktionsprogram, Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Nominerad bland annat för att hon med stöd av digitala verktyg och medier utvecklar och förnyar ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med sina elever.
  • Mari Gasslander, gymnasielärare på Lars Kaggskolan, Kalmar, nominerad bland annat för sitt arbete med att testa möjligheterna att med digital feedback spara tid för läraren och synliggöra lärandet för eleverna.
  • Maria Olsén, gymnasielärare i svenska och engelska, Ölands gymnasium, Borgholm, nominerad bland annat för att hon med en utgångspunkt i ett formativt arbetssätt förstärker detta genomutforskande av digitala verktyg.
  • Monica Enberg, specialpedagog och SFI-lärare, Axel Weüdelskolan, Kalmar, nominerad bland annat för sitt arbete med att utveckla en varierad undervisning för elever med behov av individuell handledning med stöd av digitala verktyg och Ipad.
  • Viktoria Fernstedt Westberg, lärare i svenska, historia och religion, Stagneliusskolan, Kalmarsunds gymnasieförbund, nominerad bland annat för sitt arbete med att utveckla elevernas skrivande med stöd av bloggar.
Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 22 september. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 31 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vann Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Stort grattis!