GYF / Nyhetsarkiv / Pressmeddelande - Ny restaurangchefsutbildning

Restaurangchefsutbildning utvecklar restaurangnäringen i regionen

Publicerad: 2014-01-27 16:57

Ölands Gymnasiums YH-utbildning köks- och restaurangchef vänder sig till personer med erfarenhet inom restaurangområdet och som vill stärka sina karriärmöjligheter för att på sikt göra branschen mer hållbart utvecklande. Utbildningen är en specialisering mot ledarskap och chefskap för utveckling av restaurangverksamhet, så att en kvalitetsnivå säkerställs genom professionell yrkeskunskap inom avancerad matlagning och restaurangkultur.

YH-utbildningen bygger på ett initiativ från Regionförbundet i Kalmar län, Kalmarsunds gymnasieförbund och Borgholms kommun samt ett 15-tal aktörer från restaurangbranschen. Aktörer från branschen har uttryckt ett starkt anställningsbehov av kvalificerande kockar och arbetsledande medarbetare, såväl i privat som i offentlig sektor.

- Vi vet att det finns en stor efterfrågan på utbildade medarbetare med relevant yrkeskunskap inom restaurangbranschen. En efterfrågan som kommer att öka såväl inom de närmaste 3-5 åren som på längre sikt. Det finns en stor potential inom hotell, restaurang- och besöksnäring i sydostregionen, och vi måste därför öppna upp för en framtida strategisk kompetensförsörjning och näringsutveckling. YH-utbildningen på Ölands Gymnasium är ett viktigt led i byggandet av ett regionalt kompetenscentrum, Kulinariska Akademin, där besöks- och restaurangnäringen främjas, säger Mona Jaensson, förbundsordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Kontakt:
Jenny Herlin, kommunikatör, Kalmarsunds gymnasieförbund, 

Tel. 0480-45 15 08, 072-24 73 864, e-mail This is an email address