GYF / Nyhetsarkiv / Gymnasieförbundets lärare på andra plats i Guldäpplet

Gymnasieförbundets lärare på andra plats i Guldäpplet

Publicerad: 2017-09-28 15:04 andra plats till gymnasieförbundets lärare Hans Gustavsson i guldäpplet 2017

Hans Gustavsson, lärare på Jenny Nyströmsskolan, blev nominerad till Guldäpplet 2017 bland annat för det sätt han tagit sig an möjligheterna som skapas genom användande av digitala resurser i undervisningen och på ett för eleverna givande sätt fört in digitala verktyg i undervisningen.

- Det är jätteroligt att jag blev nominerad och jag är verkligen jätteglad! Hela mitt ämneslag har får ett erkännande - att det vi gör, är bra, säger Hans Gustavsson, guldäpplefinalist.

 

Hans Gustavsson använder digitala verktyg för att motivera och engagera eleverna. Det kan vara allt från intresseväckande presentationer och digitala diskussionsforum, eller elevernas egna webbsidorför att presentera sina skolarbeten, till instruktionsfilmer för olika bak- och tillredningsmoment i bageriet. Allt har mottagits mycket bra av eleverna som upplever de digitala verktygen som ett stort hjälpmedel i sitt skolarbete.

- Kalmarsunds gymnasieförbund har under ett antal år bedrivit en mycket målmedveten satsning på lärares och elevers digitala kompetens. En satsning som på olika sätt visar sig lyckosam. Hans är en lärare som på ett föredömligt sätt har använt de digitala möjligheternaför att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen. Han har lyckats infoga digitala verktyg både för att höja elevernas motivation och som ett sätt att tydliggöra elevernas lärande. Digitaliseringen har varit en viktig komponent både för att öka elevernas trivsel och resultat,säger Jörgen Florheden, IKT-pedagog på Kalmarsunds gymnasieförbund.

 

Foto: Josefina Norman

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2017 presenterades måndagen den 30 oktober kl. 11.00 på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Där Hans Gustavsson kom på delad andra plats. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vann Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Stort grattis Hans önskar Kalmarsunds gymnasieförbund!