GYF / Nyhetsarkiv / Förbundet utökar med fler klasser på ekonomi och samhälle

Förbundet utökar med fler klasser på ekonomi och samhälle

Publicerad: 2019-06-28 10:20

I och med det stora intresset för ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap, profil idrott och ledarskap på Stagneliusskolan så utökar gymnasieförbundet organisationen med vardera 32 platser. En utökning av antalet platser görs för att tillgodose elevernas förstahandsval samt ha utrymme för eventuellt kommande elever i omvalsperioden

Gymnasieförbundets målsättning är att i största möjliga mån tillgodose sökande till gymnasiets förstahandsval och samtidigt bedriva en verksamhet med hög kvalitet och som är kostnadseffektiv.

I årets antagning till gymnasiet har 183 personer sökt ekonomiprogrammet i första hand och en planerad organisation var satt till 160 platser. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil idrott och ledarskap har 55 behöriga sökanden inför hösten 2019 med en planerad organisation på 32 platser. Programmen utökas nu med 32 platser vardera.