GYF / Nyhetsarkiv / Busskortsförändringar 2016

Busskortsförändringar 2016

Publicerad: 2015-12-03 10:08

Elever som har busskort och mindre än 6 km till skolan kommer från och med
1 januari 2016 inte att vara berättigade till busskort längre. Berörda elever kommer få ett informationsbrev hemskickat med post.

Kalmar kommun har tidigare finansierat de så kallade Norrlidenkorten men har inför 2016 beslutat att inte fortsätta finansiera dessa busskort. Detta gäller främst för elever bosatta i vissa delar av Norrlidsområdet (Norrliden/Krafslösa/Vimpeltorpet), och vars resväg understiger 6 km till skolan.
Elever som har 6 km eller mer i resväg till skolan får behålla sina busskort.

Kalmar kommun beslutade i kommunfullmäktige den 15 juni 2015 att inte längre finansiera busskort utöver lagstadgade.

Enligt "lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor" är elever, vars färdväg är minst sex kilometer till skolan, berättigade till busskort. Dessa busskort finansieras av Kalmarsunds gymnasieförbund. Utöver de lagstadgade busskorten har Kalmar kommun tidigare enskilt finansierat ytterligare busskort, för vissa delar av Norrlidsområdet, som understiger 6 km till respektive skola men upphör med detta 1 januari 2016.

Vid frågor om beslutet/förändringen vänligen kontakta Yvonne Petersson,
tel. 0480-45 15 06, This is an email address