GYF / Nyhetsarkiv / Almedalen

Medarbetare representerade förbundet i Almedalen

Publicerad: 2019-09-05 11:33 En medarbetare från gymnasieförbundet i en paneldebatt under Almedalen 2019

Foto: Lisette Wiklund

Två medarbetare inom gymnasieförbundet har i sommar deltagit i Almedalen inom olika områden. Hanna Carlsson, skolbibliotekarie och samordnare för gymnasiebiblioteken i Kalmarsunds gymnasieförbund, deltog i ett seminarium om källkritik i skolan. Kerstin Berg,kostchef i Kalmarsunds gymnasieförbund och ansvarig för café och restaurangerna på våra skolor, deltog i ett seminarium om offentliga måltider och brist på personal i restaurangköken. 

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt
Hanna Carlsson, skolbibliotekarie och samordnare för gymnasiebiblioteken i Kalmarsunds gymnasieförbund, deltog i ett seminarium om källkritik i skolan under Almedalsveckan 2019.
Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i att ha källkritiska förmågor och förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. I undervisningen finns däremot utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor. Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur skolor arbetar med källkritik och informationssökning i undervisningen. Hur ser det ut i skolan idag? Vad händer med eleverna och samhället om skolan inte ger eleverna kunskaper i ett källkritiskt förhållningssätt? Vem har ansvaret? I paneldiskussionen ger seminariedeltagare sina respektive perspektiv på vikten av ett källkritiskt förhållningssätt.

Hannas reflektion från hennes deltagande i Almedalen var att det gick bra och att det var väldigt intressant. - Källkritik diskuterades på flera programpunkter under veckan och jag fick möjlighet att gå på andra intressanta seminarier utöver att själv delta i ett. Det enda tråkiga var väl att det inte var så fullsatt hos Skolinspektionen som man skulle önska i en så viktig fråga. Men det blev ett bra samtal!

Här hittar du länk till det seminarium som Hanna deltog i

 

Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet?

 
Kerstin Berg, kostchef i Kalmarsunds gymnasieförbund och ansvarig för café och restaurangerna på våra skolor, fick en ny upplevelse innan semestern började. Hon var med och deltog i Almedalsveckan på Gotland. Det var spännande och intressant samtidigt som det också var nervöst.
Jag blev oerhört stolt och ödmjuk för förtroendet att bli tillfrågad inför uppgiften att medverka vid seminariet Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet?

Kerstin ingår i Skolverkets Nationella programråd för restaurang och livsmedelsprogrammet som ledamot, representerar Kost & Näring som är en branschförening för måltidschefer i Sverige och därför blev hon tillfrågad att delta i seminariet i Almedalen.

I seminariet Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet? diskuterades bristen av kockar och svårigheten med kompetensförsörjningen inom offentliga kök. Varför är det brist och vad får det för konsekvenser? Vad finns för möjligheter och vad kan göras för att öka attraktionen till utbildningarna samt validering och vuxenutbildningens möjligheter. Men också den viktiga frågan vad som kan göras för att behålla och förbättra kockens status?

Övriga medverkande i panelen var:
Maria Helmersson, verksamhetsledare i Måltid Sverige
Björn Sterner, undervisningsråd, Skolverket, enheten för gymnasieskola
Peter Hermansson, regionråd (M), Västra Götalandsregionen
Moderator för seminariet var Cecilia Nebel.

Seminariet fick stor uppmärksamhet och har cirkulerat i sociala medier. Kerstin blev intervjuad i Sörmlands lokalradio och med ett kort inslag i EKOT. Värnamo tidning har också haft en artikel där Kerstin uttalat sig om svårigheten i landet med att rekrytera kockar.

Här hittar ni seminariet