GYF / Kontakt / IKT-pedagoger & IT-tekniker

IKT-pedagoger & IT-tekniker

IKT-pedagoger arbetar förbundsövergripande med stöd till lärare i användande av digitala verktyg i undervisningen den huvudsakliga uppgiften.

IT-teknikerna arbetar också förbundsövergripande med teknikfrågor.

Information om IKT-pedagoger