GYF / Kontakt / Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Kalmarsunds gymnasieförbund hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska enligt dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska bland annat vara kontaktperson för de registrerade om de har frågor eller synpunkter kring behandlingen av sina personuppgifter vid de tillfällen de inte fått svar från den systemansvarige eller då brister i behandlingen av personuppgifter finns. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter: Hans Gustavsson
This is an email address eller
telefon 0480-45 16 07.

Läs mer om GDPR här.