GYF / IKT-sidan

IKT-sidan

*IKT- definieras som informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.