GYF / Gymnasievalet / Sena omval

Sena omval

Vid sena omval används denna blankett.

Blanketten skickas till adress:

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar

En anmälan om omval som inkommer efter omvalsperioden kommer att hanteras som en sent inkommen ansökan och prövas i mån av plats under reservantagningen. Om val som gjordes innan 15 maj behåller sin rangordning anses dessa val vara inkomna i tid, men nya val samt val där rangordningen ändras anses vara sent inkomna. Önskemål gällande om-/nyval sänds till ovanstående adress för registrering. Besked kommer någon gång under början av augusti till och med 14 september genom kontakt med sökande. Mobilnummer eller e-postadress är därför viktigt att ange. Vid antagning av reserver sker urval på jämförelsetal, dock går ansökningar som inkommit i tid före sena omval oavsett meritvärde. Om du tackat ja till tidigare erbjuden plats behåller du den tills dess att du blivit erbjuden och tackat ja till ny plats.