GYF / Gymnasievalet / Överklaga beslut

Överklaga beslut

Det finns vissa beslut som gäller antagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som du kan överklaga om du tycker att beslutet är fel. När du får beslutet så ska det på beslutet finnas en anvisning om hur du gör när du överklagar.

 Du kan överklaga beslut gällande:

Gymnasieskolans nationella program, skollagen 16 kap, 36 §   

  • om hemkommunen inte godkänner att sökande tas emot som elev hos annan huvudman
  • prövningen om en sökande anses behörig till sökt utbildning

Gymnasieskolans introduktionsprogram, skollagen 17 kap, 14 §

  • behörighet och mottagande till introduktionsprogram som utformats för grupp av elever

Gymnasiesärskolan

  • målgruppstillhörighet för gymnasiesärskolan, skollagen 18 kap, 5 eller 7 §

Överklagande när det gäller studier på annan ort sänder du till den kommun där du har sökt utbildning. När det gäller studier inom Kalmarsunds gymnasieförbund skickas det till förbundskansliet (se adress nederst på sidan). Förbundsdirektionen har möjlighet att ompröva vårt beslut eller vidarebefordra överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd i Stockholm.

 Du kan inte överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskola
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • placering på skola
  • beslut gällande antagning inom fri kvot 

Har du frågor gällande om och hur ett beslut kan överklagas så kan du alltid kontakta den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska upplysa om beslutet är möjligt att överklaga och inom vilken tid det måste ske.

Information finns även på hemsidan för Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd