GYF / Gymnasievalet / Dispens engelska

Dispens engelska

En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Ansökan om dispens från behörighetskravet i ämnet engelska sker på separat blankett, bilaga ska även bifogas. En dispens innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin examen från det aktuella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under gymnasietiden.