GYF / Gymnasievalet / Antagning

Antagning

Antagning sker av behöriga sökande. Är antalet sökande fler än antalet platser sker ett urval av vilka som ska bli antagna. Grund för urvalet är den sökandes slutbetyg från grundskolan.

Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. 

Bokstavsbetygen tilldelas ett värde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget plus eventuellt betyg i moderna språk. Du kan få max 340 poäng i meritvärde.

Betyg enligt den sexgradiga betygsskalan meritvärderas enligt A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0.

Ett begränsat antal platser avsätts för fri kvot. Information om fri kvot finns på särskild flik.

Alla som söker till estetiska programmet inbjuds till prov och en intervju under våren.

Antagningsförfarandet går till så att du i början av april kan se resultatet av en preliminär antagning i Dexter. Därefter har du möjlighet att göra omval, till exempel ändra sökväg eller byta valrang på redan sökt utbildning.

I början av juli ser du ditt slutliga antagningsbesked när du loggar in i Dexter. Där kommer även att finnas information om hur du svarar på beskedet. Är du antagen till någon utbildning så står det här när utbildningen börjar.

Har du inte någon inloggning registrerad så får du ett antagningsbesked sänt via post till den adress du angivit vid ansökan.

Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked.

Under augusti och fram till 15 september pågår reservantagning, vilken du också kan följa i Dexter.

Ovanstående innebär att det preliminära antagningsresultatet kan ändras och du bör tänka på att alla elever kan höja sina betyg till den slutliga antagningen, vilken grundar sig på slutbetygen från åk 9.

Via länken till höger kommer du till Skolverkets hemsida med information om antagning. Här finns även information om antagningen till gymnasiet på andra språk än svenska.

Svar på vanliga frågor, FAQ

Vanliga frågor kring antagning