Gå till innehåll

25 januari 2024

Narkotika har minskat i länet och på Kalmarsunds gymnasieförbund

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Användning av narkotika har minskat i Kalmar län och bland elever på Kalmarsunds gymnasieförbund – det visar CAN:s skolundersökning i årskurs 2 från 2023.

Vad visar undersökningen?

Under dagens sammanträde för direktionen i Kalmarsunds gymnasieförbund redovisades resultatet av CAN:s senaste skolundersökning. Undersökningen redovisar ungdomars erfarenheter av ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. I riket är andelen elever i årskurs 2 som anger att de testat narkotika någon gång under året 15%. I Kalmar län är motsvarande siffra 6% vilket är en betydande förbättring i jämförelse med CANs undersökning från 2021 då siffran låg på 10%. Även bland förbundets elever har siffrorna gått åt rätt håll. Överlag visar Kalmar län en positiv utveckling och ligger under riksgenomsnittet i flera av de redovisade frågorna.

Vad har vi för utmaningar?

Parallellt med de positiva resultaten har spel om pengar, vitt snus och vaping ökat och förbundet anpassar nu sitt arbete inom ANDTS för att förhindra en fortsatt ökning och öka kunskapen både för våra elever och personal.

Hur går vi vidare?

Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med ANDTS på flera sätt genom systematisk och likvärdig narkotikaundervisning, tobaks- och nikotininformation, narkotikasök med hundförare och kontinuerlig översyn av rådande rutiner och ANDTS-policy. I navet av arbetet finns utbildade ANDTS-coacher som samverkar förbundsövergripande i ett nätverk för att få effektivitet och likvärdig kvalité i arbetet.

Evelina Juel

Hållbarhetsstrateg