Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Stagneliusskolans film

Stagneliusskolans film

Här kan du se vår film och få en känsla av hur det är att gå på skolan.

 Länk till filmen>>