Lars Kaggskolan / Om skolan

Lars Kaggskolan

Säg Kagg - det räcker!
Så låter det på sta´n och alla ungdomar vet vad Kagg är och vad det står för.

Hjärtligt välkommen till Lars Kaggskolans informationsportal. Här hittar du all möjlig information om "unika Kagg". Här finner du namn, telefonnummer och e-postadress till samtliga anställda. Här finns utvecklingsplaner, visoner och andra måldokument. Kvalitetsredovisningar av skolans verksamhet visas.

Kaggandan är välkänd.
Den står för Kamratskap, ansvar och gemensamma grundvärderingar.

Här finns naturligtvis även information om våra utbildningsvägar. Vi beskriver våra gymnasieprogram med tillhörande kursplaner för samtliga alternativa inriktningar. Hittar du inte det söker så dra dig inte för att ringa till oss. Det är vår förhoppning att du ska finna vår portal trevlig, informativ och lättnavigerad.

Skolans ledning tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som form.