Lars Kaggskolan / Utbildningar / Inför skolstarten / Skrivtider för nationella prov

Skrivtider för nationella prov VT2017

Sv1 26/4
kl:08.10-10.10
Lektionerna börjar åter kl:10.35
(180min för Svenska som andra språk + rast)

Sv1 28/4
kl:08.10-11.10
Lektionerna börjar åter kl:12.00

Eng05 3/5
kl:08.10-09.30
Lektionerna börjar åter kl:10.00

Eng06 5/5
kl:08.10-09.50
Lektionerna börjar åter kl:10.00

Eng05 8/5
kl:08.10-10.50
Lektionerna börjar åter kl:11.45

Eng06 9/5
kl:08.10-10.50 Lektionerna börjar åter kl:11.45

Tider för nationella prov gällande matematik kommer att publiceras senare.