ID-kort

ID-kort infördes under höstterminen 2016 och syftet är att öka säkerheten för alla och synliggöra de som eventuellt är obehöriga.

  • Undervisande lärare kontrollerar att eleverna bär ID-kort
  • Kortet ska bäras synligt
  • Om eleven saknar kort skriver läraren dagens datum på "gul lapp", som eleven fäster synligt. "Gul lapp" är inte giltig i matsalen
  • Borttappat kort anmäls till expeditionen och nytt kort beställs
  • En faktura på 200 kr skickas hem, så ta inte med kontanter
Kunskapsporten