Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Resurscentrum

Resurscentrum

Resurscentrum (RC) hittar du mitt i Lars Kaggskolan på D200-planet.

Policy för Lars Kaggskolans Resurscentrum

Alla som vill ha hjälp och stöd ska erbjudas det.
Verksamheten är elevstyrd, dvs. eleven styr innehåll, tid och frekvens.
Resurscentrum är bemannat hela skolveckan.
Eleven följer i normalfallet undervisningen i klassen.
Stöd sker i första hand på icke schemalagd tid som sovmorgnar, eftermiddagar och håltimmar.

Elever kan komma till RC och arbeta mot så väl långsiktiga som kortsiktiga mål.

Särskilt stöd av speciallärare/-pedagog kan du få, om du upplever att du har svårigheter med inlärning eller studietakt. Vi kan hjälpa till med planering, studieteknik och struktur av studierna om du tycker det är besvärligt, eller om du har varit sjuk länge och på så vis kommit efter. Stödåtgärderna utformas efter dig och dina önskemål och behov.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.

Öppetider:

Måndag: 08:00-17:00
Tisdag: 08:00 - 17:00
Onsdag: 08:00 - 17:00
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00-15:00

Kontakta oss

Christina Cangemark

Signatur: CCH

Specialpedagog

072-514 24 91

Maria Fröjd Engström

Signatur: FM

Lärare

072-511 91 68

Michaël Gustafsson

Signatur: GC

Lärare

Engelska, idrott och hälsa

0480-45 16 39

070-347 04 63

Johanna Johansson

Signatur: JH

Lärare

Svenska, samhällskunskap

070-34 69 764

Rebecca Jusmo

Signatur: JR

Speciallärare

Speciallärare

072-514 29 43

Mikael Sten

Signatur: SI

Lärare

Matematik, kemi, fysik

0480-45 16 39

070-347 04 63

Kunskapsporten