• Studie- och yrkesvägledare

  Vi erbjuder dig vägledningsamtal, information och stöd under din gymnasietid och inför framtiden.

 • Elevhälsans infosida

  Skolan har till uppdrag att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har i detta...

 • Resurscentrum (RC)

  Resurscentrum (RC) hittar du mitt i Lars Kaggskolan på D200-planet.

 • Välkommen till Kaggs bibliotek!

  På biblioteket (D-huset, våning 2) kan du bland annat få hjälp med att söka information till dina skoluppgifter, granska olika källor och få...

 • Biblioteket

  Hantera din dator

  Telefonnummer till helpdeskanmälan i UTBIT (PC-miljön): 0480–(4)514 14 Länk till felanmälan LINA (Mac-miljön) Telefonnummer till Apple Helpdes...

 • Biblioteket

  ID-kort

  ID-kort infördes under höstterminen 2016 och syftet är att öka säkerheten för alla och synliggöra de som eventuellt är obehöriga. Undervisande...

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en mycket viktig fråga. Alla in om Kalmar Gymnasieförbund har skyldighet att respektera och följa upphovsrätten.

Läs mer >>

Konst På Kagg

Konstprojekt med och för elever. Vill du vara med?

Läs mer här...
Kunskapsporten