• Studie- och yrkesvägledare

  Vi erbjuder dig vägledningsamtal, information och stöd under din gymnasietid och inför framtiden.

 • Elevhälsans infosida

  Skolan har till uppdrag att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har i detta...

 • Resurscentrum (RC)

  Resurscentrum (RC) hittar du mitt i Lars Kaggskolan på D200-planet.

 • Välkommen till Kaggs bibliotek!

  På biblioteket (D-huset, våning 2) kan du bland annat få hjälp med att söka information till dina skoluppgifter, granska olika källor och få...

 • Regler gällande datorer

  Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att du som elev får låna en bärbar dator under din gymnasietid. Syftet med datorn är att du ska få...

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en mycket viktig fråga. Alla in om Kalmar Gymnasieförbund har skyldighet att respektera och följa upphovsrätten.

Läs mer >>

Konst På Kagg

Konstprojekt med och för elever. Vill du vara med?

Läs mer här...
Kunskapsporten