Kostenheten / Matråd

Matråd

Minnesanteckningar från matråden

Här finner du kallelse/minnesanteckningar till matrådet på din skola.

Jenny Nyströmsskolan 

Lars Kaggskolan 

Stagneliusskolan 

Minnesanteckningar från tidigare matråd