Matråd, minnesanteckningar

Publicerad: 2012-09-14 12:53

På skolorna finns ett matråd. På matrådet diskuterar vi frågor som berör maten och miljön i skolrestaurangen. Vi träffas 1 gång per termin.

Minnesanteckningar från matråden på våra skolor:

Jenny Nyströmsskolan


2014-03-26
2014-10-16
2015-05-05
2015-10-06
2016-04-05

2016-10-16

2017-04-05

 

 

 

Lars Kaggskolan


2014-05-06
2014-10-23
2015-05-12
2015-10-22
2016-04-20

2016-10-25

2017-04-10 

Stagneliusskolan


2014-04-09
2014-11-13
2015-05-12
2015-11-15 
2016-04-19

2017-03-16