Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Sista anmälningsdatum för prövningar HT-17

Sista anmälningsdatum för prövningar HT-17

Publicerad: 2017-06-14 10:30

Sista anmälningsdag för anmälan till prövning HT-17 för elever från andra kommuner än Kalmar kommun är den 1/10-17.

"Kontakta alltid studie- och yrkesvägledare om du vill göra en prövning!" Där får du vidare instruktioner.

Kunskapsporten