Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Musikfest på Axel Weüdelskolan

Musikfest på Axel Weüdelskolan

Publicerad: 2017-12-08 12:13

Den 19/10-17 hade elever och lärare en mycket uppskattad musikfest i skolans kafeteria. Musikfesten är ett integrerande inslag i undervisningen där planering och genomgång av texter på svenska och elevernas hemspråk ingår. Elever och lärare sjöng och dansade till musik från när och fjärran.

Musikfest på Axel Weüdelskolan
Musikfest på Axel Weüdelskolan
Kunskapsporten