Jenny Nyströmsskolan / Aktuellt / Student 2018

Student 2018

Publicerad: 2018-05-09 11:47

Jenny Nyströmsskolans studenter springer i år ut fredagen den 15 juni.

Några hållpunkter:

Fotografering

Klass Tid Fotograf 1 Mentor/er Rum Klass Tid fotograf 2 Mentor/er Rum
GY-sär 09.00   Sär BF15A 08.15 Birgitta/David F5
BF15B 08.35 Catarina/Lena F6 ES15A 08.50 Ove/Ann A1
ES15B 09.10 Mats/Henrik N3 ES15C 09.25 Jeanette/Jesper A3
HT15 09.45 Malin/Agneta F3 NA15A 10.00 Christina/Martin N1
NA15B 10.15 Magnus/Willem N2 RL15A 10.30 Anneli/Pia R1
RL15B 10.45 Tomas/Susanne H1 VO15 11.00 Therese/Sandra P1
               

11.15 Studentlunch

12.00 Avslutning i Aulan
Senast kl. 11.58 måste alla ha intagit sina platser i aulan.

13.30 Utspring
sker klassvis.