Gymnasiesärskolan / Utbildningar

Utbildningar

Gymnasiesärskolan bedriver undervisning för elever på Nationellt program och Individuellt program.

Gymnasiesärskolan har idag till största delen från södra Kalmar län. Vi har fem nationella program samt det individuella programmet. Inom ramen för det individuella programmet finns det möjlighet att välja olika inriktningar. 
Varje klass har elever från åk 1 till fyra. Vi finns på Jenny Nyströmsskolan, Karlsbergsvillan,  och i Komvux-huset på Norra Vägen i Kalmar. Vårt övergripande mål är att varje elev ska få ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

Nationella Program

Våra nationella program vänder sig till dig som slutar grundsärskolan eller har en dokumenterad behörighet till gymnasiesärskolan.

Utbildningsmål

Att utifrån din individuella studieplan ge dig förutsättningar att utveckla dina poreonliga egenskaper och intressen samt förbereda dig för ett självständigt liv.

Gemensamma ämnen för nationellt program

Kurser

Poäng

Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 1 100
Historia 1 50
Idrott och Hälsa 1 200
Individuellt val 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 50
Gymnasiesärskolearbete 100

Totalt

1200

Vill du veta mer

Thorbjörn Hultenius

Studie- och yrkesvägledare

0480-45 18 54