Din Dator

På den här sidan kan du hitta information om hur du kan hantera din dator samt olika tips och tricks.

Kalmarsunds Gymnasieförbund har fattat beslut om en satsning på att utveckla den digitala kompestensen, hos elever och pedagogisk personal. En av anledningarna till detta är att det till Gymnasieförbundets uppdrag hör att ge eleverna moderna IKT-kunskaper och att motverka en utveckling mot ökande digitala klyftor i samhället.

Projektet "Digital kompetens" innebär bland annat att följande satsningar görs:

  • Personliga bärbara datorer/I-pads till berörda elever och pedagogisk personal.
  • Anställning av IKT-pedagoger, med uppgift att ge stöd och inspiration till ledning, lärare och elever.
  • Utbildning av ledning och personal för att ge dem de nödvändiga pedagogiska verktygen i arbetet med projektet.

I länkarna till vänster hittar du information om vart du vänder dig när din dator behöver felanmälas samt vad du själv kan göra innan din dator skickas in på service.