Gymnasiesärskolan / Om skolan

Om skolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan. Vi är en egen skolform med egna kursplaner för Nationella program. Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i ett samarbete med yrkeslivet och arvetsplatser i närheten.

Gymnasiesärskolan har undervisning på flera platser, på Jenny Nyströmsskolan, Karlsbergsvillan och i Komvux-huset på Norra vägen. Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Som elev får du en individuell utvecklingsplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen.
Hos oss är det viktigt att du praktiskt får tillämpa det som du lär dig. Vår målsättning är att förbereda dig för ditt vuxna liv efter skolan. Arbete, boende och fritid är viktiga delar som vi också arbetar med. Arbete tränar du genom praktik på arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet, allt utifrån dina unika förutsättningar.

Det är viktigt med samarbete mellan skolan och arbetslivet.
Under din utbildning har du cirka 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under din APL fördjupar du dina kunskaper inom ett yrkesområde. För att du ska ha möjlighet att veta vad ett program innehåller får du innan du söker prova på en vecka på olika program under ditt sista år i obligatoriska skola. Din Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att ordna detta.

Gymnasiesärskolan är till för dig som är mottagen i den obligatoriska särskolan. Du kan välja mellan Administation, handel och varuhantering, Fastighet, Anläggning och byggnation, Hotell, restaurang och bageri, Samhälle, Natur 

Skolan har ett eget kansli med rektor, planerare, studie- och yrkesvägledare samt två skolassistenter. Förutom flera specialpedagoger, yrkeslärare och pedagogiska assistenter har skolan en egen talpedagog, idrottslärare, skolsköterska och kurator.

Gymnasiesärskolan ingår i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Detta drivs gemensamt av Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. Sedan 1 januari 2010 är Gymnasiesärskolan också en organisatorisk del av
Jenny Nyströmsskolan.
 

Jenny Nyströmsskolan

Smålandsgatan 25 392 34 Kalmar

Komvuxhuset

Norra Vägen 47 342 34 Kalmar

Carlsbergsvillan

Stagneliusgatan 10 392 34 Kalmar