Gymnasiesärskolan / Gymnasievalet

Gymnasievalet

Information om gymnasievalet läsåret 17/18

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedomning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.


Sista ansökningsdag till Gymnasiesärskolan är den 15 februari 2017.

Program

Osäker på ditt gymnasieval

Vill du ha mer information eller är du osäker kring ditt val är du välkommen att höra av dig till Thorbjörn Hultenius på tel. 0480-45 18 54

Viktiga datum inför gymnsaievalet