GYF / Utbildning / SFI - Svenska för invandrare

SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Länk till Skolverket om SFI

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon är bosatt i landet, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats och studierna pågår hela året med ett kortare uppehåll vid jul.

Undervisning

Undervisningen omfattar 15 timmar i veckan utlagda på fem halvdagar. Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna olika lång tid. Det finns även möjlighet att studera på kvällstid, för dig som är studievan, och som inte är nybörjare i svenska språket.

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar och bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kurskraven.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer utan eller med kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är mycket vana att studera.

En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Prövning

Prövning är till för dig som vill få din kunskap utvärderad vid ett speciellt examinationstilfälle. Du får en lärare som går igenom kursinnehåll och betygskriterier, men för att få betyg måste du göra en prövning. Det betyder att du tenterar hela kursen skriftligt och/eller muntligt. En prövning kostar 500 kr per kurs. Har du tidigare fått betyget F eller Icke Godkänt är prövningen kostnadsfri. Kontakta alltid studievägledare om du vill göra en prövning! Där får du vidare instruktioner. Introduktionstillfällen:  4 gånger per år.

Ekonomi

  • Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studierna
  • Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik
  • Du betalar ingenting för SFI-utbildningen

SFI:s hemsida

SFI (Utbildning i svenska för invandrare) har utvecklat en hemsida avsedd för vuxna invandrare som studerar på kurs A,B och C. Hemsidan är öppen för användning för alla som önskar. För att genomföra detta arbete fick Axel Weüdelskolan ett statsbidrag för SFI, år 2014. Syftet med bidraget var att höja kvaliteten och individanpassningen för SFI. Hemsidan är ständigt under utveckling och nya filmer läggs ut med jämna mellanrum.

 www.gyf.se/kalmarsfi

Kontakt

Studievägledare: Maritha Arffman 0480-451842

This is an email address

Bedömning av utländsk utbildning

Läroplan för SFI på flera språk