GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / För elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

För elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

För dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) finns det möjlighet att söka till två olika program.

Skolan erbjuder strukturerad pedagogik med personal som är specialutbildad inom autismspektrumområdet, hög personaltäthet, egen arbetsplats med dator och andra kompensatoriska hjälpmedel.

Det finns två alternativ:

  • Individuellt alternativ (IMINDA-ST) för dig som saknar behörighet från grundskolan.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet - media (SAMEDA-ST) vänder sig till dig som har uppnått de formella kraven att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Handels- och administrationsprogrammet - handel och service (HAHANA-ST)

För mer information - klicka här.