GYF / Övrig info / Kosten

Kosten ger dig god och näringsriktig mat

Kostverksamheten i Kalmarsunds gymnasieförbund ska servera elever och personal en god, näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att eleverna ska få goda förutsättningar att nå bra studieresultat och att uppställda mål infrias.

 

Kosten värnar om vår matkultur samtidigt som vi påverkas av vår omgivning. Vi ska också främja lusten till måltiden.

Kostverksamheten erbjuder också Kalmar kommuns förvaltningar hjälp med tilltugg till möten och andra sammankomster. Besök Kosten för att ta del av deras utbud.