Stipendier

Här nedan presenteras några av de fonder som går att söka om man har studerat eller studerar vid någon av förbundets skolor. Till samtliga stipendier måste olika kriterier uppfyllas för att man skall kunna söka. När du har hittat en fond som matchar dig kan du skriva ut ansökningshandlingen, fylla i och skicka till adressen.


Svenska kyrkan, Växjö stift

Ledigförklarande av stipendier och bidrag sker årligen med sista ansökningsdag i februari och mars. Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till stiftskansliet. Information angående ansökningstider samt kontaktpersoner ges nedan. Ansökan till 2017 års stipendier och bidrag skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 7 mars 2017.

Läs mer och ansök


Samfond 1 
Samfond 3
Dahmska fonden

Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur ovanstående fonder.

Läs mer och ansök


STIPENDIUM - FRÖBERGSKA STIFTELSEN

Fröbergska stiftelsen hjälper behövande studerande från församlingarna i Kalmar, Kläckeberga, Dörby, Hossmo, Ljungby, S:t Sigfrid, Åby eller Förlösa.

Läs mer och ansök 


AXEL OCH SOFIA ALMS STIFTELSE

Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier till behövande unga som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.

 Läs mer och ansök


MAJBLOMMAN

För barn och ungdommar som har besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social funktion.

Läs mer och ansök


PONTUS NOHRES STIFTELSE 

Pontus Nohres stiftelse delar ut stipendier till behövande unga personer för att bereda dem tillfälle till undervisning eller utbildning på gymnasienivå. Stiftelsen delar ej ut stipendier till studerande vid universitet och högskolor.

Läs mer och ansök


Sällskapet Ölänningarna

Stipendium för öländska ungdomar.

Stipendiet kan sökas av ungdomar under 25 år, mantalsskrivna på Öland eller med öländsk bakgrund. Sökanden bör inte ha fast arbete eller bedriva egen företagsamhet. Stipendiet kan användas för utbildning utanför ordinarie skolsystem, till kursavgifter, resebidrag eller aktivitet som har med utbildning eller förkovran att göra inom kultursektorn i vid mening.

Läs mer och ansök