GYF / Gymnasieförbundet / Skolhälsovård

Skolhälsovård

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår skolhälsovård.

I skolhälsovårdens övergripande organisation ingår följande personer:

  • Chatharina Gustafsson, verksamhetschef, tfn 0480-45 15 01
  • Karin Linge, skolläkare, medicinskt ansvarig
    (bokas via skolsköterska, se respektive skola)
  • Andreas Wiklund, skolpsykolog
    (bokas via skolsköterska, se respektive skola)
  • Majvor Johansen, skolsköterska med samordningsansvar, tfn 0480-45 15 34
    (dessutom finns skolsköterska/-or på respektive skola)