GYF / Gymnasieförbundet / Förbundsstyrelsen / Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten för Kalmarsunds gymnasieförbund visas i menyn till vänster. Protokoll kommer successivt att länkas till sidan i takt med att styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder. De protokoll som är länkade är justerade och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla.

Protokollen kan läsas direkt på hemsidan i pdf-format.

Om tidigare protokoll sökes, var vänlig kontakta styrelsesekreteraren eller sänd ett mejl till This is an email address.

Ingegerd Andersson

Styrelsesekreterare
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
0480-45 15 00

E-post