Styrelsens protokoll 2018

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2018-02-16

2018-02-16  Till protokollet>>
§ 1 Godkännande av dagordning
§ 2 Anmälningsärenden - B 
§ 3  Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 4   Projektet " Integrering av språkpraktiken i undervisningen" - Lägesrapport - I
§ 5  Samlastningscentral för samordnad varudistribution - Utvärdering - I 
§ 6  Campus Storken 4 - I 
§ 7  Asylsökande över 18 år som vill studera vidare på ett nationellt program - I 
§ 8  Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (aug-dec 2017) - I 
§ 9  Information från förbundschefen
- Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot den nationella målen
- Skolinspektionen granskar förekomsten av utmanande undervisning för högpresterande elever
§ 10  Garanterad udnervisningstid för elever på språkintroduktionsprogram - I

Protokoll 2018