GYF / Gymnasieförbundet / Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Cirka 3 250 elever finns inom gymnasieskolan, 120 inom gymnasiesärskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 540 tillsvidareanställda.

Förbundets skolor i Kalmar är Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Axel Weüdelskolan. Inom förbundet finns även Mjölnergymnasiet i Torsås och Ölands Gymnasium i Borgholm.

Förbundskontoret är lokaliserat på Lars Kaggskolan och består av kvalificerade stödfunktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, personal, IT, kommunikation med mera.