GYF / Nyhetslista / Spetselever fullföljer sin utbildning i Torsås

Spetselever fullföljer sin utbildning i Torsås

Publicerad: 2016-05-17 12:53

Kalmarsunds gymnasieförbund har enligt förbundsstyrelsens beslut i oktober kontaktat Skolverket med en begäran om en omprövning av Skolverkets beslut avseende vid vilken skolenhet som den riksrekryterande spetsutbildningen ska genomföras på. Gymnasieförbundets begäran av omprövning avser flytt av spetsutbildning från Mjölnergymnasiet i Torsås till Jenny Nyströmsskolan i Kalmar.

- Förbundet har i denna "begäran om omprövning" lämnat uppgifter till Skolverket att det finns elever som är negativt inställda till ett byte av skolenhet. Medvetna om detta har förbundet arbetat utifrån olika scenarion för att elever som påbörjat den riksrekryterande spetsutbildningen vid Mjölnergymnasiet i Torsås (14 elever i åk 1 och 7 elever i åk 2) ska få en god avslutning på sin spetsutbildning oavsett Skolverkets beslut, säger Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Skolverket avslår i beslut den 2016-05-12 gymnasieförbundets begäran av omprövning eftersom de bedömer att en flytt av utbildningen kan resultera i negativa konsekvenser för eleverna. Enligt Skolverket är gymnasieförbundets begäran en för stor ändring av beslutet 2013 och är därmed att betraktas som en ny ansökan om spetsutbildning. Kalmarsunds gymnasieförbunds begäran av omprövning avser flytt av befintlig spetsutbildning till en annan skolenhet och inte en ansökan om en ny utbildning.

Musikeleverna på den riksrekryterande spetsutbildningen i nuvarande årskurs 1 & 2 kommer att gå klart sin utbildning i Torsås på Mjölnergymnasiet* enligt beslut från Skolverket. Elever på övriga utbildningar (hantverksprogrammet och estetiska programmets inriktning musik samt inriktning estetik och media) flyttas enligt planerat till förbundets skolor i Kalmar. Samarbetet med Stage4you AB avslutas 2016-06-30 och utbildningen för spetseleverna kommer därefter genomföras i gymnasieförbundets egen regi i Torsås.

* tidigare Stage4you Academy. Från och med 2016-06-30 återtar skolan namnet Mjölnergymnasiet.

Christian Sandahl

Verksamhetsområdeschef

0480-45 15 20

0703-42 17 03