GYF / Nyhetslista / Växjö stifts samstiftelse för studerande

Sök stipendier ur "Växjö stifts samstiftelse för studerande"

Publicerad: 2018-01-17 10:13

Anslag ur stiftelsen lämnas dels till stipendier till teologie studerande, bördig från Växjö stift eller som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Växjö stift, dels till stipendier till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping eller Kalmar företrädesvis de som har en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier. Teologie studerande skall, om inte bördighet inom Växjö stift åberopas, uppvisa besked lämnat efter genomgången antagningskonferens. Sökanden skall inte läsa på pastoralinstitut under den termin stipendiet söks. Om stipendieansökan avser specialarbete inom det teologiska området skall detta anges särskilt i ansökan.

Ansökningar skall innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis. Gymnasiestuderande skall förete studieintyg med angivande av gymnasieskola och avgångsklass.

Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till stiftskansliet, Box 527, 351 06 Växjö.

Ansökan skall vara stiftskansliet tillhanda senast den 6 mars 2018.

Växjö stifts hemsida>>