GYF / Nyhetslista / GYF deltar i pride

KSGYF sponsrar pride!

Publicerad: 2015-08-27 08:28

Kalmarsunds gymnasieförbund sponsrar prideveckan och den ideella organisationen Kalmarsund pride. Detta är ett led i arbetet mot att nå förbundets mål i jämställdhetsplanen.

Under hela prideveckan 7-12 september kommer gymnasieförbundets skolor belysa hbtq-frågor på olika sätt. Alla undervisande lärare uppmanas att i största möjligaste mån integrera frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan. Följ skolornas arbete med pride under hashtag #ksgyfpride

Vill du gå med KSGYF i pridetåget?

Elever och personal inom gymnasieförbundet som tillsammans med chefer/rektorer och förtroendevalda vill delta i Pridetåget, lördagen den 12 september, är varmt välkomna att göra detta! Deltagandet är frivilligt och anmälan görs via länken (där både medarbetare och elever måste läsa igenom Kalmarsund Prides värdegrund).

Anmälningslänk här: gyf.se/pridetagetKSGYF

Kalmarsund Pride har en hemsida där de uppdaterar programmet för veckan kalmarsundpride.se/

Tillsammans för jämlik framtid - bra för alla!

Mer om KSGYF och pride