GYF / Kontakt / Skolpsykolog

Skolpsykolog

Lisa Gottliebsen arbetar övergripande inom gymnasieförbundets skolor.

Telefon 0480-45 16 06
Arbetsrum: Lars Kaggskolans resurscentrum